Geen zorgen

Geen zorgen maken door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Het hoeft niet, want God waakt over ons. Een overdenking bij Filippenzen 4: 4-9 Oriëntatie op context en taal …

Het Lied van Maria

Het Lied van Maria door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach groot maakt mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest over God, mijn Bevrijder, want hij heeft aangezien  …

Niet pronkzuchitg

Niet pronkzuchtig door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Het lied van Maria Niet pronkzuchtig Niet op zichzelf Het lied van Maria Dat mij verbindt Met haar wezen Het …

Een lied van verbinding

Een lied van verbinding door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Het lied van Maria Een lied van verbinding Van generaties en generaties Het lied van Maria Spreekt van …

In verlangen

In Verlangen door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Het lied van Maria Nog altijd brandend In verlangen Het lied van Maria Brengt de komst van Jezus  Zo dichtbij …

De bloed vloeiende vrouw

De bloed vloeiende vrouw door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Jezus geneest een vrouw die al twaalf jaar bloed vloeide. Oriëntatie  Jezus trekt rond door het land met …

Jezus en de Griekse vrouw

Oriëntatie Deze bijbelstudie betreft een geschiedenis uit het Nieuwe Testament.  Deze geschiedenis is kort, maar we komen veel te weten over omstandigheden. Door de beschrijvende taal kun je heel gemakkelijk …

Vrouwen die met Jezus meetrekken

Vrouwen die met Jezus meetrekken door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Oriëntatie en context  Dit bijbelgedeelte staat na de geschiedenis van een zondige vrouw die Jezus zalft terwijl …

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Oriëntatie  Jezus preekt veel en krijgt veel volgelingen en gelovigen om zich heen. De farizeeën en schriftgeleerden vinden dat maar niks. En zoeken Hem steeds op om te wedijveren met …