Geen zorgen

Geen zorgen maken door schrijvernij 29 april 2020 Blogs van een coach Het hoeft niet, want God waakt over ons. Een overdenking bij Filippenzen 4: 4-9 Oriëntatie op context en taal …