Abigaïl

Abigaïl

De vrouw van Nabal die later de vrouw van David werd.

1 Samuël 25: 18-31 vinden we de geschiedenis van haar optreden. De gekozen vertaling voor deze overdenking is Groot Nieuws bijbel

Eerst Wat Weetjes

In het Hebreeuws voor Abigaïl komen ook tekens voor die in ‘vader’ zitten en in ‘stichter’ en ‘heerser’. Ook komen er tekens overeen met woorden als ‘vrolijkheid’, ‘jubel’ en ‘juichend’.

Er is nog een Abigaïl in de Bijbel, zij is een zus van David. Over haar kun je lezen in  2 Samuël 17 en 1 Kronieken 2. Een overdenking over haar is misschien een idee voor een andere keer.

Oriëntatie:

Abigaïl is verstandig en mooi, ze is de vrouw van Nabal die keihard is en doortrapt. David is op oorlogspad met Saul en tijdens zijn omzwervingen heeft hij de mannen / de herders van Nabal beschermd. Als dank daarvoor vraagt David het overschot na het oogstfeest. Nabal weigert en David wordt razende kwaad en zint op wraak. (1 Samuël 25: 1-11)

Woorden en hun associaties:

De woorden die mij vanuit het tekstgedeelte naar voren komen zijn:

Vlug. Dit woord doet mij denken aan ’zonder veel nadenken over andere dingen handelen’,  er is veel beweging en er is focus, een helder doel, alles moet aan de kant en snelheid is belangrijk.

Een ander woord dat ik dichterbij bekeek is weerhouden. Dan denk ik aan (af)remmen, er is een soort angst. Er is sprake van oorzaak en gevolg. Er wordt iets in de gaten gehouden, een bepaalde alertheid. Je moet het verstand gebruiken.

En dan viel mij ook nog gefaald op. Dan denk ik aan ’je had het gekund’, het is niet gelukt. Ik voel iets naar beneden gaan, het maakt bang. Het is met zelfverwijt. En ik voel iets van schaamte.

Het vierde woord wat ik beter wil bekijken is spoor. Dan krijg ik beelden van beweging, het gaat ergens heen, het heeft een a en b. En ook valt er iets te ontdekken. Iets is herleidbaar en te volgen. En als ik verder denk dan is iets niet los, iets zit ergens aan vast.

Het laatste woord waar ik naar kijk is nodeloos. Dan bekruipt mij het gevoel ’als afval’, het kan weg. Er mee bezig zijn is tijdverspilling. Het heeft totaal geen nut. Voor niemand niet, niemand heeft er belang bij.

Alle woorden roepen bij mij associaties op die te maken hebben met focus en snelheid en belanghebbend. Er staat iets op het spel. Het moet vlug, maar niet zonder eerbied. Alles aan de kant – er moet opgetreden worden – de gevolgen zijn van groot belang.

Zinnen en hun focus:

De zinnen waar de woorden in voorkomen geven de volgende focus.

Vlug liet Abigaïl 200 broden, 2 zakken wijn, 5 gebraden schapen, 50 kg koren, 100 rozijnenkoeken, 200 vijgen koeken op ezels laden.

De Heer heeft u ervan weerhouden het recht in eigen hand te nemen en u schuldig te maken aan moord.

Vergeef mij dat ik gefaald heb.

Want u voert de oorlogen van de Heer en er mag bij u dus geen spoor van kwaad te vinden zijn.

Dan hoeft u zichzelf niet te verwijten dat u nodeloos bloed hebt vergoten en uzelf recht hebt verschaft

De focus die valt in de zinnen is in het algemeen gezegd op de haast die geboden is om zaken recht te zetten tot eer van de Heer en behoud van David.

De ezels moeten snel beladen worden.

Het is de Heer die David moet weerhouden. 

Ze vraag vergeving om haar domheid – dat moet ook recht gezet worden.

De oorlogen zijn van de Heer en niet van David dus geen domme dingen doen en nodeloos moorden. 

Wat me opvalt is dat het in eerste instantie een spannend verhaal is tussen mensen die een ruzie hebben uit te vechten. Heel banaal. Maar als je goed kijkt staat de Heer hier centraal. En de mensen of dat wat de personen denken en doen komen op de tweede plaats. Abigaïl lijkt een grote rol te hebben om dit aan anderen te laten zien.

Taal en zij functie:

Over de taal kun je het volgende zeggen.

  • De tekst is in de verleden tijd geschreven.
  • Verhalend in hij/zij vorm.
  • Veel directe rede en die staat in de tegenwoordige tijd, in de ik-vorm.
  • Er zijn veel dezelfde woorden.
  • Er is geen beeldspraak of nuances

Het is opvallend dat de tekst zo direct is. Dat komt met name door het ontbreken van beeldspraak – er is geen vertaalslag nodig. En de directheid zit ook in de hoeveelheid directe rede. Er wordt veel gesproken in dit tekstgedeelte.

En zijn wel veel dezelfde woorden, wat normaal gesproken teksten nogal saai kunnen maken, maar door de directheid van deze tekst valt dat weg lijkt het wel.

Door woorden als ‘vlug’, ‘laat mij alstublieft’, ‘zo waar als’ en ‘vergeef mij toch’ zit er veel pit in de tekst. Er worden geen doekjes om gewonden.

Vinger bij de boodschap:

Uit de juiste koker

Als ik de tekst volg via de gekozen woorden en hun zinnen is het eerste wat mij opvalt dat Abigaïl met haar handelen heel krachtig iedereen duidelijk wil maken wie hier de Heer is. Als een van de knechten komt vertellen wat er gaande is, beseft zij direct dat het foute boel is. Ze onderneemt zonder aarselen actie. Er staat daarvoor dat ze een verstandige en mooie vrouw is. Dat tweede is mooi meegenomen, dat eerste is iets om dankbaar voor te zijn. Wat mij opvalt is dat ze de dingen onderneemt buiten haar man om. Waarschijnlijk leefden ze op een nogal groot stuk grond en konden ze elkaar gemakkelijk omzeilen.

Ze weet wat ze moet doen. Met een bepaald gemak en overwicht laat ze in no-time ezels vol met allemaal lekkere dingen en stuurt ze op weg. Zij komt daarachter aan.

De woorden die Abigaïl tegen David zegt zijn helemaal gericht op het tegenhouden van een verkeerde actie. Er mag geen spoor van kwaad te vinden zijn als David koning wordt. Niemand heeft wat aan een koning met ‘fout’ bloed aan zijn zwaard. Ze wil dat de straf die Nabal verdient niet uit de koker van David komt, maar dat God bepaalt wat er gebeuren moet.

De kracht van woorden

Ik zie hier een heel krachtige vrouw die als een goede leider haar huis weet te besturen. Dat een van die knechten naar haar toekomt met het verhaal van Nabal vertelt mij ook dat je bij haar moet zijn als er zulke moeilijkheden zijn. Denk ook even aan de Hebreeuwse tekens in haar naam: strijder / heerser en vrolijkheid / jubel. Ze doet haar naam eer aan. De combinatie van die twee maakt haar een persoon die gemakkelijk te benaderen is.

Nu heb ik de neiging om haar man erbij te betrekken, maar het is niet de bedoeling dat we verzanden in een gesprek over onze mannen, broers of vaders. We willen ons focussen op ons ‘vrouw-zijn’. Dus ik leg de reden waarom die knechten naar haar toekomen even naast me neer. 

En wil de zegen van haar verstandig zijn benadrukken. Ze gaat direct op haar doel af: ze gaat naar David. En wat zij dan tegen hem zegt is ook heel krachtig. Ze gaat hem overtuigen dat hij niet verder moet gaan en geen bloed moet vergieten. En niet per se om haar man te redden, maar om David te redden van onschuldig bloed / wraak-bloed vergieten te besparen.

Ze rekent het haar zelf aan dat het zo gelopen is ze heeft gefaald en vraag om vergeving. Zij heeft het gemist toen de knechten van David om een deel van het feestmaal vroegen. Dat ziet ze als falen.

Ze heeft in zekere zin ten volle begrip voor Davids reactie, maar hem met krachtige woroden toch tegenhouden. 

Wijsheid

Waarom? Davids strijd de strijd van God. Maar de strijd tegen Nabal gaat om zijn eigen gram te halen. Nabal heeft hem in zijn hemd gezet en dat wil hij betaald zetten. Dat heeft niets met eer aan God te maken. En dat is ten diepste het doel van Abigaïl. Eer aan God. Daarbij komt dat zij overtuigd is van Davids koningschap. Zij eert David eigenlijk nu al als haar koning, want ze wil niet dat hij nodeloos dood voordat hij koning wordt. Zij wil niet dat er onschuldig bloed herleidbaar is naar hem, want wat voor koning ben je dan? Hoe moet je regeren als de Heer je aanstelt als koning, terwijl je op eigen eer uit bent geweest.

Dat haar man straf verdient vindt ze wel terecht, maar ze wil de straf aan God overlaten.

En dan de vraag ‘Wat kan Abigaïl mij leren?’

Ik denk als eerste hoe haar blik op God gericht is. Die blijft hoe dan ook steeds de goede kant op gericht. Overduidelijk wil ze handelen in het licht en vindt menseneer niet belangrijk.

Nabal verdient wel zijn straf, maar het is God en niet een mens die die straf dient uit te voeren.

David mag wel boos zijn, maar niet in razernij belanden.

En dat is het verschil in verstandig optreden. Bij de een gaat ze juist de confrontatie niet aan: ze gaat niet naar Nabal om te zeggen dat hij dom bezig is. En bij de ander (David) gaat ze juist wel de confrontatie aan door hem heel direct te benaderen. Door David te wijzen op de eer van God, maakt ze David los uit zijn razernij en bespaart ze hem te handelen uit die razernij.

In beide gevallen een heel wijze handeling.

Mijn gebed is dan ook om in wijsheid in momenten van geschil en boosheid de ogen op God gericht te houden en de ander in liefde en nederigheid daarover te vertellen.

Heel spannend!

Maar met mijn God kan ik over muren springen. Dichtbij hem kan ik het leven aan en mag ik rekenen op durf om op het juiste moment met de juiste woorden in wijsheid te handelen.

Spiegelen

Deze overdenking is geschreven met de Woord bij Woordmethode. Deze methode geeft je een handreiking om via lagen van de tekst dieper te kijken naar wat er staat.

Naar aanleiding van deze overdenking kun je vragen stellen al:

-Welke spiegel wordt er jou voorgehouden in de geschiedenis van Abigaïl?

-Hoe kan Abigaïl vandaag voor jou een voorbeeld zijn?

-Welke eigenschap van Abigaïl zou je zelf willen ontwikkelen? Wat heb je daarvoor nodig?

-Wat is jouw gebed naar aanleiding van deze overdenking?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *