Genezing van de kromgebogen vrouw

Genezing van de kromgebogen vrouw

Lucas 13: 10 – 17 uit de Willibrordvertaling 1995

Context en oriëntatie:

Jezus trekt door het land met veel volgelingen. Volgelingen om die Hem eren en ’volgelingen’ die Hem terecht willen wijzen.

In dit verhaal is Jezus in de synagoge en het is sabbat

Woorden en associaties 

De volgende woorden springen er voor mij uit.

Onderricht. Dat geeft associaties zoals opletten en erbij blijven, het is belangrijk, wijze woorden, hier kun je mee verder. Je wilt luisteren en stil worden. Je wilt het aannemen.

Ziek. Dat geeft verdriet. Het is een last die je moet dragen. Het houd je bezig. Het maakt je hulpbehoevend. Je wilt graag verandering, je bent afhankelijk van anderen en hulpmiddelen. Het maakt dat je beperkt bent in je functioneren.

Verlost. Dan denk ik aan vrijheid. Los van wat je vasthield. Ook denk ik aan ’door toedoen van een ander’. Het is een vrijheid van geest. Het brengt ademruimte, je was benauwd maar nu niet meer.

Prees. Dat komt van prijzen. Daarbij heb ik beelden van opperste blijdschap. Gerichtheid op God. Ik moet dan denken aan Gods grootheid. Als vanzelf wil je zingen en de handen omhoog doen . Je wilt anderen meenemen in je blijdschap. Je kunt het niet voor jezelf houden.

Sabbat. Dat is een dag om het stilstaan voor God. Zondag. Ik denk dan aan bijeenkomsten en kerkgang. Het geeft je rust. Je hoeft niet te werken. Je bent met je gezin of familie in en rondom je huis.

Dochter. Je kunt alleen dochter zijn door je geboorte. Dan zegt iets over leven. Je bent van iemand, van familie, een nakomeling. Dat heeft te maken met verbondenheid. Je bent een schepping. Je bent uniek.

Vastgebonden. Dat brengt bij mij gelijk een benauwdheid op. Er is geen ruimte, geen beweging. Je wordt beknot. Tegen je wil. Het is verstikkend. Het is door toedoen van een ander.

Beschaamd. Bij dit woord denk ik altijd aan ’fout erkennen’, het maakt je klein. Je wilt achteruit stappen, wegkruipen, naar de grond kijken. Je krijgt een klein stemmetje.

Verheugde. Dit woord doet me direct denken aan dankbaarheid. De armen omhoog; gericht op God. Net als is prijzen wil je anderen om je heen meenemen. Je wordt licht en wilt dansen van blijdschap.

Wat valt op bij de woorden

Wat mij opvalt aan de woorden en associaties is het verschil tussen de twee geesten die er in deze tekst zijn. Een geest die vastbind en ziek maakt en een geest die verlost en blijdschap brengt. 

Zinnen en hun focus

Wat betreft de woorden in de zinnen heb ik alleen de woorden genomen die op de vrouw zelf slaan. Zo blijf ik dichtbij haar en bij wat er met haar gebeurd.

De zin bij ziek.

Daar bevond zich een vrouw die al achttien jaar leed onder een geest die haar ziek maakte.

De zin bij verlost.

’Vrouw’, zei Hij, ’u bent van uw kwaal verlost.’

De zin bij prees.

Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte zij haar rug en prees God

De zin bij dochter en vastgebonden

’Moest deze dochter van Abraham dan niet op sabbat losgemaakt worden van de boeien waarmee de satan haar al achttien jaar geleden heeft vastgebonden?’

Wat valt op bij de zinnen

Waar ik steeds op gefocust wordt in deze zinnen is het leed wat de vrouw al achttien jaar heeft. Leed berokkend door een slechte geest. Dat staat er niet zo letterlijk, maar een geest die ziek maakt en vastbindt kun je geen goede geest noemen. Het andere waarnaar ik getrokken word is wat Jezus voor haar doet. Jezus brengt verlossing en maakt haar los en vrij.

De laatste twee woorden staan in één zin. Jezus noemt haar dochter van Abraham. Hij maakt daarmee duidelijk dat ze een van ’ons’ is. Ze ook een dochter van het volk, van de familie, van de mensen om haar heen. Een derde focus is: Jezus laat niet alleen de mensen om hem heen zien wat Hij kan – verlossen – Hij zet ook satan aan de kant. Moeiteloos. Satan heeft niets te vertellen bij Hem in de buurt.

Taal en zijn functie

Opsomming van de taalelementen.

-veel directe rede in de tegenwoordige tijd

-rest van de zinnen in de verleden tijd

-sfeer woorden zoals geërgerd, huichelaars, moest, beschaamd

-geen herhalingen, geen nuances, geen beeldspraak

Wat valt op bij de taal

Door de veelheid van directe rede komt de tekst dichtbij de lezer. Je kunt als het ware bijna tussen de mensen staan en het verhaal meemaken.

Wat me met goed kijken opvalt is de sfeer die neergezet wordt door Lucas. Het is overduidelijk dat er twee kampen aanwezig zijn. Je ziet bij wijze van spreken de vingers omhoog gaan hier en daar.

Vinger bij de boodschap

Een geest van gebonden zijn en een geest van verlossing

Als je het zo tegenover elkaar zet is het zo vanzelfsprekend waar je naar toe getrokken wordt. Niemand wil voor mijn plezier vastgebonden zitten. Achttien jaar op slot zitten dat je je rug niet meer recht krijgt. Dat moet wat zijn! 

Zelfs mijn gedachten zijn bekend

Ondanks haar ziekte heeft deze vrouw haar geloof niet verloren. Ze was in de synagoge om daar te luistern naar de rabbi. Rabbi Jezus. En juist die standvastigheid van haar om niet het geloof op te geven, geeft haar op die dag haar de verlossing, de bevrijding waar ze zo naar verlangde. In de tekst staat overigens niet dat ze bij Jezus kwam met een vraag om hulp. Er staat dat Jezus naar haar kwam, nog voordat ze iets vroeg. Dat vind ik heel bemoedigend. Soms is het voor mij moeilijk om woorden te geven aan mijn behoeften of moeiten. 

Door deze geschiedenis weet ik dat Jezus er is en dat Hij ongevraagd mij wilt helpen. Kortom, Hij weet al van mijn behoeften en nood zonder dat ik het uitspreek. Dat staat ook zo mooi in psalm 139. Hij kent mijn zitten en mijn staan en weet mijn gedachten al voordat ze bij mij opkomen.  En nog meer zelfs. Hij wil zelfs mijn gedachten bewaren! (Filipenzen 3: 7) 

Als ik dat tot me door laat dringen geeft dat zo oneindig veel rust!

Regels 

Op het moment dat ze recht kan staan is het eerste wat ze doet God groot maken! Lofzangen gaan naar omhoog.  De verlossing is zo groot, het enige wat dan kan is Gods goedheid prijzen en loven. 

En dan gebeurt er iets heel bijzonders, iets heel raars en naars. Er staat iemand op en wijst de hele blijdschap naar de prullenmand. Als je daar op in zoemt, krimpt je maag samen. Bij mij komt gelijk de vraag boven borrelen: welke geest is daar dan bezig? Satan moest wijken voor Gods geest die geneest, maar mocht nog even blijven doorgaan in de voorzitter van de synagoge? 

Dat is misschien wel een wijze les voor mij, voor de kerk en voor het gemeente zijn. Gaan regels boven alles? Een onalledaagse situatie waarbij God in vol ornaat groot gemaakt wordt in lof- en dankprijzen, moet dat wijken voor algemeen geldende regels? Gaat het erom dat we elkaar meenemen in dankbaarheid God alle eer te geven of gaat het om ’de gang van zaken’ zoals die geldend zijn? Het kan best voorkomen dat er een grijs gebied is. Ik denk dat het goed is je in een dergelijke situatie af te vragen: brengt het mij en anderen dichter bij God of juist verder van Hem af?

Als de Geest werkt kun je niet stil blijven

Wat mij heel erg aantrekt in dit tekstgedeelte is de ontdekking die je doet als je goed kijkt, dat de ziekmakende geest bij die vrouw eigenlijk niks meer te vertellen heeft zodra Jezus het woord neemt. De duivel verbleekt bij de Geest van God. In minder dan een moment moet hij de vrouw loslaten en haar haar vrijheid teruggeven. 

Wat ook zo prachtig is, is de vanzelfsprekendheid die Jezus in zijn woorden legt wanneer hij de voorzitter van de synagoge uitlegt dat deze dochter van Abraham (en daarmee familie van ons allemaal) wel losgemaakt moest worden. En dan kan het niet anders dan dat de menigte zich verheugt over al die prachtige dingen die door Hem tot stand komen.

De menigte wordt de mond gesnoerd, de vrouw wordt tot stilte gemaand, maar als Gods Geest werkt is het onmogelijk om stil te blijven. 

Mijn gebed is naar aanleiding van deze overdenking zo standvastig te zijn als deze vrouw en zo vol van de Geest te zijn dat ik anderen om mij heen meeneem in mijn loflied. Satan heeft echt het nakijken, daar ben ik zeker van!


de methode van schrijven voor de ze bijbelstudie

Heb je bij het lezen belangstelling gekregen om ook op deze manier in een bijbelgedeelte te duiken? Bestel dan het bijbelstudieschrift Woord bij Woord (via deze site, mail of telefoon). Hierin staat stap voor stap hoe je op deze manier een bijbelstudie-overdenking kunt schrijven.

Heb je meer belangstelling om met jouw bijbelstudiegroep eens een workshop te volgen, kijk dan eens op deze site of mail naar de mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *