Jezus en de Griekse vrouw

Oriëntatie

Deze bijbelstudie betreft een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. 

Deze geschiedenis is kort, maar we komen veel te weten over omstandigheden. Door de beschrijvende taal kun je heel gemakkelijk een plaatje vormen in je hoofd. Jezus trekt door het land en verkondigt en geneest. In dit verhaal trekt hij zich even terug in een huis om tot rust te komen. De bedoeling om even alleen te zijn mislukt, want mensen weten Hem toch te vinden. 

Levendig

Er zijn blijkbaar ook allochtonen in de omgeving daar. Want er verschijnt er een Griekse vrouw met een vraag om hulp. De vrouw wordt qua achtergrond nauwkeurig beschreven.Door de veelheid van de dialoog in de tekst kom je gemakkelijk dichtbij de vrouw en haar leven. De beeldspraak vraagt om een vertaalslag, waardoor de tekst verdieping krijgt. Alles bij elkaar genomen is het een levendige tekst die dichtbij  de lezer staat. Door bepaalde woorden zit er een behoorlijke snelheid in de tekst. En ook daar tegenover staat rust en genieten. Het zijn twee uitersten die bij elkaar komen.

De snelheid die de vrouw heeft om bij Jezus te komen is groot. Je ziet haar als het ware langs iedereen wurmen om in het huis te komen.  Jezus spreekt deze vrouw aan in beeldspraak. Dat nuanceert enigszins de boodschap maar Hij zegt haar wel heel fijntjes dat ze buitenlander is en op de achtergrond dient te blijven. De kracht en snelheid die de vrouw in zich heeft om haar dochter te willen bevrijden is enorm. Ze laat zich niet uit het veld slaan. Sterker: ze laat zien dat ze de beeldspraak begrijpt door in dezelfde beeldspraak te reageren. Ze laat Jezus weten dat de mensen de op de achtergrond staan toch de dingen horen.

Grieks

Een Griekse vrouw krijgt er lucht van dat Jezus in de buurt is. Iemand heeft zijn of haar mond voorbij gepraat en zo komen mensen tot de ontdekking dat de Rabbi die zoveel wonderen doet in de buurt is. Het kan niet anders dan dat de Griekse vrouw van de wonderen en genezingen heeft gehoord. Hoewel ze buitenlandse is – een buitenstaander ten opzichte van de Joden en het Joodse leven – begeeft ze zich zo onder de mensen dat ze van Jezus heeft gehoord.

En ze heeft een groot probleem. Haar dochter is in de macht van een onreine geest. Ik kan me zo voorstellen dat dat het leven van die vrouw helemaal bepaald. Ga jezelf maar na. Een ziek kind doet wat met je. En deze vrouw heeft lef. Op mij komt ze over als heel krachtig. Iemand die weet wat ze wilt. Iemand met veel veerkracht. Wij kijken naar buitenlanders met onze blik, vanuit ons kader. Maar zij zijn het die leven in een compleet andere omgeving, een omgeving die niet te vergelijken is met hun kader – los van alle culturele zekerheden – een nieuw leven opbouwen. Dat vraagt om veerkracht en daadkracht.

Trefzekerheid 

Daadkracht heeft deze vrouw wel. Ze stapt op Jezus af. Met de wilskracht om haar kind te redden is ze niet te stoppen. Ze hoort van Hem en meteen schiet ze in actie en gaat naar het huis waar Hij te vinden is. Je ziet het zo voor je. Niemand kan haar tegenhouden. En dan de zelfverzekerdheid die ze uitstraalt! Ze gaat regelrecht naar Hem toe en werpt zich voor Zijn voeten neer. Ook hier is ze met geen tien paarden te stoppen. Ze ziet hem staan (of zitten) en valt neer voor Hem op de grond. Een snelheid en trefzekerheid van heb ik jou daar! 

In mensen ontmoeten en me begeven in groepen heb ik nogal eens de neiging om wat op de achtergrond te staan. Dat deze vrouw zich dus zo laat vallen voor Jezus vind ik heel daadkrachtig. Maar het gaat dan ook om haar kind. Zij steekt gelijk van wal. En vraagt of Hij haar dochter wilt bevrijden. Ze stelt niet de vraag of Hij dat kan. Dat is niet de vraag voor haar, dat Hij het kan daar is ze zeker van. Ze stelt de vraag of Hij dat wilt doen. In de vertaling die ik gebruikt heb voor deze overdenking staat het haast op gebiedende toon. Ze is radeloos. Haar kind moet verlost worden!

Kracht 

En dan het antwoord van Jezus. Het lijkt wel heel koeltjes. Hij maakt haar zachtjes en fijntjes duidelijk dat Hij voor de Joden daar is – voor het eigen volk. Bam! Ineens wordt ze neergezet. Ik kan alleen maar raden naar de reden waarom dat zo is gegaan. Het lijkt erop dat Jezus deze omstandigheid wil gebruiken om te laten zien dat Hij overal macht heeft – dat Zijn preken ook op de achtergrond gehoord worden en dat die preken en tekenen ook daar op de achtergrond ook zijn uitwerking hebben.

En dat laat die vrouw ook zien. Ze gaat niet weg, of druipt niet af. Ze is standvastig. En ze laat zien dat ze de beeldspraak van Jezus snapt. Dat vind ik opvallend. Het is een vrouw die nadenkt. 

Als je dan dichtbij kijkt wat ze doet met de beeldspraak van Jezus. Jezus zegt: ’Je geeft aan de honden niet het brood voor de mensen.’ Dan geeft ze direct toe dat Hij helemaal gelijk heeft. Het klopt dat ze niet meetelt bij het Joodse volk, dat ze achteraan moet staan. 

Dan antwoord de vrouw: ‘De honden eten van de kruimels die van tafel vallen.’ Met haar reactie laat ze heel duidelijk zien dat daar op die achtergrond Zijn kracht niet minder doordringt. Dat is denk ik de kracht van dit verhaal. 

Mijn plek in de menigte is niet per se bepalend als ik maar de kracht van Jezus toelaat. Die alomvattende kracht. Wat een genade, ook mensen achteraan, mensen die om welke reden dan ook niet vooraan staan, ook voor die mensen is de kracht van Jezus’ redding bereikbaar.

Redding

En zodra Jezus hoort (en op deze manier laat horen aan de omstanders) dat de vrouw enkel en alleen door de kruimeltjes die ze ontving overtuigd is geraakt dat Jezus haar dochter kan redden, is het meisje daadwerkelijk bevrijd van het demon die haar in zijn greep had. Ze kan met een gerust hart naar huis. Haar geloof in Jezus’ redding heeft haar kind gered.

Wat een heerlijkheid om te beseffen dat de kracht van Jezus’ redding zo mijlen ver strekt.

En wat een rust kan het geven dat wij niet altijd met onze neus overal bovenop hoeven te zitten. De alomvattende macht en kracht van onze Heer Jezus kan ons altijd bereiken! Waar we ook staan in het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *