De bloed vloeiende vrouw

De bloed vloeiende vrouw

Jezus geneest een vrouw die al twaalf jaar bloed vloeide.

Oriëntatie 

Jezus trekt rond door het land met veel volgelingen. Hij doet veel wonderen en spreekt vaak tegen de menigte die hem volgt.

Deze geschiedenis heeft plaats op een moment dat Jezus onderweg is. Gewoon op straat. In het openbaar, met veel mensen om Hem heen.

De geschiedenis staat in Matteüs (hst 9: 18-22) beknopter beschreven dan in Marcus. Omdat een wat uitgebreidere tekst meer uitnodigt voor verdieping kies ik ervoor om de tekst zoals die opgeschreven is door Marcus 5: 25 – 34 voor deze bijbelstudie te gebruiken. Ik heb voor deze bijbelstudie de NBV vertaling genomen.

Woorden en hun associatie

Hieronder beschrijf ik een een aantal woorden die ik in de tekst tegen kwam. Deze woorden zijn mijn startpunt voor de verdieping.

Ellende.  Het woord ellende doet me als eerste denken aan een diep dal. Het is niet zomaar even niet leuk, het gaat dieper. Het is elke dag voelbaar, het beïnvloed je leven. Het is meer dan wat narigheid. Het raakt je diep van binnen. Ellende zet je in het donker. 

Vermogen.  Als ik denk aan vermogen, dan roept dat voor mij iets op wat te maken heeft met ’alles’. Je kun alles bereiken, het is alles wat er is. Al je kunnen of al je geld. Meer is er niet. Vermogen heeft iets zwaars in zich. 

BaatBij baat zie ik dingen voor me als van slecht naar beter. Het gaat van min naar plus. Het heeft een stijgende lijn. Je kunt ervan profiteren. Het geeft richting en brengt opluchting. Je hebt weer een horizon, houvast, hoop.

Aanraken / raak aanWanneer ik denk aan aanraken, dan komt er iets heel dichtbij. Dat kan letterlijk zijn, aan mijn arm bijvoorbeeld. Maar het kan ook van binnen zijn. Het heeft iets licht en zwaars tegelijk in zich. Iets lichts omdat het vluchtig kan zijn. Een aanraking die snel langs je heen gaat, je voelt bij wijze van spreken net een zuchtje wind. Maar het kan ook iets zwaars zijn, dan gaat het diep en kan het je niet ontgaan. Het kan een groot gevolg hebben. 

MeteenDat is voor mij ’zonder tussenkomst van iets anders’. Er zit haast en snelheid in dit woord. De rest erom heen is onbelangrijk. Bij wijze van spreken laat je alles uit je handen vallen. Het is een woord dat een gerichtheid heeft, een focus.

Bewust. Dat is niet zomaar. Hier roept het mij ook focus op. Met de volle ratio. Het is niet vluchtig, niet zijdelings. Het is gericht, met de voeten op de grond. Het kan je niet ontgaan. Je registreert het. 

Weggestroomd / wegstromen. Met dit woord denk ik aan vloeien. Ook komt een bron in me op. Het gaat verder. Het is ook iets van loslaten. En het heeft iets zachts en lichts in zich. Het ligt dichtbij geven. Maar ook bij verlaten. 

De waarheid is soms geheim. Het roept een verlangen op. De waarheid is soms eng en spannend, maar maakt ook licht en vrij. De waarheid geeft vrede en blijdschap. 

Gered / redden. Als ik aan redden denk dan denk ik aan blijdschap, aan licht. Er is iets om te stralen. Je gaat van donker naar licht. Je kunt weer vooruit kijken. Je kunt iets achterlaten. Het maakt je opgelucht. Het geeft je ruimte

In de woorden en mijn associaties valt mij een strijd op. Het zijn woorden met pijn, maar ook van opluchting. Het komt heel dichtbij en niet zomaar vluchtig voorbij. Er zit een wereld van beleven achter. 

Een be | leven.

Zinnen en hun focus

Voor dit onderdeel heb ik gekozen voor een vijftal woorden en hun zinnen waarin ze voorkomen. Het woord waar het om gaat, is dikgedrukt. Wanneer het een erg lange zin met bijzinnen betreft heb ik deze verkort tot een enkele zin.

Ze had veel ellende doorgemaakt door behandeling van allerlei artsen.

Zonder dat ze ergens baat bij had gehad.

Raakte zijn bovenkleed van achteren aan

Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden.

Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?

’Wie heeft Mij aangeraakt’, zeiden de leerlingen verbaasd.

Ze viel voor Hem neer en vertelde de hele waarheid.

’Uw geloof heeft u gered

De focus in de zinnen die mij opvalt is een soort verlegen stilte rondom de vrouw. Ze gaat door een heel ellendig leven. Ze wordt door haar ziekte erg beperkt in haar functioneren. Ze voert een strijd om genezing en heeft daar haar hele hebben en houwen voor over.

Wanneer Jezus in de buurt is, weet ze dat Hij haar kan genezen. Ze wil geen aandacht, ze hoeft niet op de voorgrond gezet te worden. Ze wil er alleen voor zorgen dat ze heel dichtbij Jezus kan komen wanneer de stoet door de straten trekt.

Aanraken. Het komt in drie zinnen voor. In mij associaties schreef ik al ’groot gevolg’ en ’diep gaan’. Daar word ik nu in de zinnen ook op gefocust. Een diepe ellende, een diep verlangen, een diepe zekerheid. Van diepe onzekerheid naar diepe zekerheid.

Maar ik lees ook over verbazing. 
Bij de discipelen. 
Dat zegt mij dat het aanraken diep gaat bij degene die het betreft.
Omstanders kunnen er niets mee en kunnen verbaasd staan.

Taal en zijn functie

Hieronder een opsomming van de opvallende dingen rondom de taal waarin de tekst staat.

Het staat in de verleden tijd, in de hij/zij vorm. Er is veel directe rede. Er is geen beeldspraak en er zijn weinig bepalende lidwoorden. Er komen synoniemen voor. Er is één veel terugkerend woord: aanraken.

Door de veelheid van direct rede en gedachten beschrijvingen heeft deze tekst een bepaalde snelheid. Door de synoniemen en het ontbreken van beeldspraak is de tekst dichtbij en fris. Het hij/zij perspectief past in de verhalende passages, maar wordt wel fris beschreven. Het kost je niet veel moeite om de vrouw dichtbij te laten komen.

Vinger bij de boodschap

Gevecht

Wat me opviel bij de woorden en associaties is de diepte die 
deze geschiedenis in zich heeft. Terwijl de tekst tussen de 
drukte van het rondreizen van Jezus staat. Wanneer je inzoomt 
ontdek je een intens beleven in dit verhaal. 

De vrouw leeft al twaalf jaar in een soort gevangenis van een ernstige kwaal. Dat bloedvloeien is niet een kleinigheidje. Het mat je hevig af, allerlei andere kwalen ontstaan dan ook zoals ijzer tekort. Wat ook weer nare gevolgen met zich mee brengt. Maar wat minstens zo verdrietig is, is het sociaal functioneren. Wanneer je als vrouw vloeide, dan leefde je in die tijd in een week in afzondering. Je was onrein. Dat had ook tot gevolg dat je niet welkom was in de tempeldienst. Als dat tot je doordringt, dan betekent dat dus dat deze vrouw al twaalf jaar de tempel niet in mocht. 

Daarom vocht ze ook zo. De genezing mocht haar alles kosten. Heel haar vermogen had ze erin gestopt. Allerlei artsen die haar de meest rottige behandelingen gaven hadden haar gezien en geprobeerd te helpen. Deze vrouw heeft veel moeten doorstaan en veel in haar gêne moeten staan voor die artsen die haar niet konden helpen, maar wel haar geld opslorpten.

Overtuigd

Dan hoort ze over Jezus en alle genezingen die Hij heeft gedaan. Zou Hij haar laatste redmiddel zijn geweest? Of juist haar beste inzicht? Haar strijd om beter te worden is groot het is het enige waarvoor ze leeft.

Jezus is in de buurt. En hoe schuchter ze ook is, deze vrouw moet en zal bij hem in de buurt komen. Het is druk want iedereen wil dichtbij Hem zijn. 

Deze vrouw hoeft geen gesprek, ze gaat niet roepen, ze gaat in de massa op en stukje bij beetje komt ze dichtbij genoeg om zijn kleed aan te raken. Zijn kleed. Van achteren. Dat is genoeg. Dat weet ze, daar is ze van overtuigd. Als ik dit zo ontdek dan bekruipt mij een soort schaamte en ook wel jaloezie. Schaamte omdat ik misschien ook wel allemaal veel te veel zoek bij dokters en geneesheren en -vrouwen. En jaloezie op die krachtige overtuiging om alleen maar Zijn kleed te hoeven aanraken. Geen goed gesprek, geen geroep, geen bevlogenheid, geen groots gedoe.

Ik mag in de menigte opgaan en Zijn kleed aanraken, dat is meer dan genoeg. Ik wil bidden om zoveel vertrouwen dat achteraan gaan, achteraan staan voldoende is.

Wat er daarna gebeurt had de vrouw niet van te voren bedacht. Ze was ervan overtuigd dat ze zou genezen. Dat zeker, maar de power die dat met zich meebrengt, dat had ze niet bedacht.

Krachten

Van het ene moment op het andere is ze genezen! Ze voelde het direct aan haar lichaam, 1 2 3, zonder tussenpozen. Wat moet die vrouw in haar binnenste hebben gejubeld van vreugde.  Maar dan! Het moment daarna!

Jezus heeft het ook gevoeld. De genezing van deze vrouw gaat wel in de snelheid en drukte van de menigte, maar bij Jezus gaat niks onopgemerkt. Niets gebeurt zomaar even tussendoor. De krachten die Hij gebruikt zijn veel te groot om onopgemerkt voorbij te gaan.

De God Jezus gebruikte de kracht voor genezing. Dat had zo kunnen blijven. Jezus had het wel gevoeld, maar verder niet bekend gemaakt. Dat had gekund. Maar de Mens Jezus wil wel graag weten aan wie hij die kracht gebruikte.

De vrouw wilde graag anoniem blijven, maar Jezus zocht haar op. Hij wilde haar ontmoeten.

Dat is een keus van Hem geweest. Hij had door kunnen lopen. Niemand dan alleen die vrouw had iets gemerkt. Beiden hadden ze een ongelofelijke krachtsinspanning op elkaar geleverd. Jezus moest ook nog moeite doen. Er moest tussen de menigte gezocht worden. Wie o wie was het, waar is die persoon. Jezus wil jou vinden. Hij wil contact met je. Hij wil weten wie je bent.

De vrouw, zo verlegen als ze is, valt voor Zijn voeten en vertelt alles en heel haar leven. Ze vertelt het aan Jezus. Jezus laat haar vertellen. Het is belangrijk dat de menigte dit hoort.

Genade

Want liefdevol kan Jezus eraan toevoegen: ’Je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Je bent van je kwaal genezen.’

Wat een genade!

Wat is de Heer dichtbij, in ons alledaagse leven met alles erop en eraan. 
Met Hem kunnen we in vrede leven en van kwalen genezen.

Alleen aanraken is voldoende. Dicht genoeg komen om Hem aan te kunnen raken. Dit doet mij ineens denken aan een songtekst van Jars of Clay. 

’Als je de Heer wilt horen, 

Maar je verstaat Hem niet,

Dan moet je dichterbij komen.’

Deze geschiedenis vertelt wat het je kan opleveren als je zo dichtbij komt dat je Hem kan aanraken!


Wil je op de hoogte blijven van de andere activiteiten en het Schrijfblad ontvangen? laat dan hier je mailadres achter. het Schrijfblad verschijnt eens in de vier tot zes weken.

Reacties op deze bijbelstudie zijn hartelijk welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *