De vrouw met albasten fles olie – de vrouw die Jezus zalfde.

De vrouw met albasten fles olie – de vrouw die Jezus zalfde.

Mattheüs 26: 6-13

Oriëntatie

Jezus heeft al vaker aangekondigd over Zijn lijden en sterven. Het is bijna tijd voor het Pascha. Jezus is op het moment van het verhaal in het huis van Simon, de melaatse. Jezus en zijn vrienden houden de maaltijd met elkaar.

Er staan in de evangeliën meerdere verhalen over zalvingen. Dit verhaal staat ook in Marcus 14: 3-9. Andere zalvingen zijn van Maria, zus van Martha (Joh. 11: 55 – 12: 10) en er staat een geschiedenis over een zalving door een zondares (Lucas 7: 37-50 (overdenkingen komen nog) 

Aan de taal in deze geschiedenis valt op dat het verhalend is geschreven in de verleden tijd. Ook is er veel omschreven als het gaat om plaat en tijd en wijze. En er is vaak directe rede.

Door de extra’s aan plaats en manier kunnen we een goed beeld krijgen van de situatie en van de sfeer.


Woorden en associatie

Hoofd: belangrijkste - opzien - leiding - functioneren van lichaam - aanzien - 
herkenning
Verontwaardigd: wijzen naar de ander - naar beneden halen - 
het beter weten - beschuldigend - van kwetsuren
Armen: minder bedeeld = langer maatschappelijk - hulp bieden - 
ik sta er boven - welke armoede heb ik - onzichtbaar - niet opvallend
Begrafenis: verdriet - verlies - achterblijven - achter laten - 
los gemaakt = zonder verder - alleen voelen - op jezelf aangewezen
Boodschap: belangrijk - niet zomaar een dingetje - niet vergeten - opschrijven - gericht op anderen - stil staan - aandacht
Herinnering: aandenken - vasthouden - verleden tijd - en ook heden - koesteren - liefhebben - groot maken - bij verdriet pijn en narigheid juist liever vergeren

Zinnen en focus:

Er kwam een vrouw naar Hem toe en goot de olie over zijn hoofd leeg, terwijl Hij aan tafel zat.

Toen zijn leerlingen dat zagen zeiden ze verontwaardigd: waar is die verspilling goed voor?

Het had met veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.

De armen heb je altijd bij je, maar Mij hebben jullie niet altijd. 

Zij deed dat met het oog op mijn begrafenis.

Waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt – 

Daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.

Waar je in de zinnen op gefocust wordt is vooral relatie. De discipelen onderling op mensen gericht. De vrouw en Jezus zijn vooral gericht op eren en een dieper leven gericht. En dat dan in een setting waar aanvankelijk rust lijkt te zijn: een maaltijd aan tafel.

De vrouw is kordaat in alle stilte – van haar horen we geen woord. De discipelen zijn eerst ook in zichzelf gekeerd, maar gaan uiteindelijk hun gram halen bij Jezus over de vrouw. En Jezus? Hij legt in alle liefde, maar zonder omhaal van woorden uit hoe het nu zit in het leven en wat er werkelijk belangrijk is. 


Vinger bij de boodschap

Een groep mannen in een huis van een vriend – liggend aan tafel om te eten – pratend en genietend. De deur is blijkbaar open en het is bekend dat Jezus daar is. 

Een vrouw komt binnen met fles dure nardus olie. Ze heeft iets heel kordaats, ze loopt recht op Jezus af en zonder iets te zeggen of te vragen zalft ze Zijn hoofd. 

Kloof

Ze is niet zuinig met de olie die ze bij zich heeft. De olie druipt van het hoofd van Jezus af en loopt over zijn kleren. 

Tijdens dit tafereel is er niemand die iets zegt. Het lijkt een vredig tafereel, maar er borrelt van alles binnenin de mannen aan tafel. En dan ineens barst er een discussie los.  Althans dat willen de discipelen los krijgen. Hier zie je een enorme kloof. Degene die dagelijks met Jezus optrekken en het dichtbij hem staan, staan nu het verst van hem af. Ten opzichte van een vrouw die zonder woorden een heel krachtige daad uit liefde neerzet.

Er wordt op een neerbuigende toon over haar actie gepraat. Je voelt de spanning opgevoerd worden. Maar Jezus damt het direct in. Je voelt als het ware de gespannen sfeer, een soort tweespalt. 

Liefdevol zet Jezus de actie van deze vrouw terecht. Hij maakt duidelijk hoe profetisch zij is in haar actie.

Wereldberoemd gemaakt

Jezus maakt deze vrouw heel bijzonder. Of in elke geval haar actie. Dit mag nooit meer vergeten worden. In heel de wereld zal over haar verteld worden. 

Maar we kennen haar naam niet eens. Ze is daarmee een wereld beroemde anoniem. Dat is een contradictie.

Dat wereld beroemd zijn van haar komt ook nog eens niet door haarzelf maar doordat Jezus haar zo bekent maakt.

De goede boodschap

Wat bij mij is blijven hangen is de zin: ’waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt.’ Deze goede boodschap – niet zomaar – het is belangrijk – je moet het niet vergeten —> dat vond ik net bij mijn associaties bij het woord boodschap.

De zin legt de focus op goede boodschap. En dan dat woordje deze dat slaat op ’mijn begrafenis’. Jezus maakt hier heel erg duidelijk wat er gaat gebeuren en benadrukt dat dit een goede boodschap is. Die ook nog eens over de hele wereld gaat.

In dat huis, aan tafel bij Simon wordt in een paar zinnen het doel van Jezus komst duidelijk gemaakt. 

Olie en lofzangen 

Door olie op zijn hoofd.

Hoofd – opzien – belangrijkste – leiding – herkenning. Je zou toch barsten van geluk wanneer je bij Jezus mag zijn. 

Zijn begrafenis is de goede boodschap! En dat vertelde een vrouw in stilte zonder een woord te zeggen in alle anonimiteit.

Begrafenis= achterlaten – los gemaakt worden – verlies – alleen verder. Deze associaties krijgen ineens een heel andere dimensie.  Het is namelijk een goede boodschap:  Ik mag mijn zonden achterlaten – ervan los gemaakt worden – een verlies wat alleen maar winst oplevert.

En nu rijst de vraag: welke olie heb ik voor Jezus om Hem te eren zoals Hem alle eer toekomt?

Lofzangen gaan naar omhoog, als olie uitgegoten, zodat het zelfs zijn kleren doordrenkt 

Halleluja Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *