Geen zorgen

Geen zorgen maken

Het hoeft niet, want God waakt over ons.

Een overdenking bij Filippenzen 4: 4-9

Oriëntatie op context en taal

Mijn eigen context van vandaag is dat ik nogal onrustig in mijn hoofd ben voor de veelheid der dingen. Zorgen maken komt nu dicht om de hoek kijken. Hoewel ik van veel dingen enthousiast word, ervaar ik daardoor juist dat focus houden lastig is. En het lijkt dan of er helemaal niks uit mijn handen komt. Het effect daarvan is dat ik veel wil nadenken om dingen op een rij te krijgen, maar het is te veel en te rommelig.

Focussen door bijbels mediteren is dan juist erg fijn. Dus mijn start met deze meditatie is vanuit een soort eigen behoud of ’weten dat het goed voor me is’. Door de focus op de tekst en het openstellen van mijn hart naar het woord van God hoop ik rust te vinden.

De context van de tekst is als volgt. Het is een brief van Paulus. Op het moment van schrijven zit Paulus in de gevangenis. Waar precies is niet helemaal duidelijk. Het kan Rome zijn maar ook Efeze. In mijn bijbel staat boven dit gedeelte  Raadgevingen. De taal is helder en direct. Het is in de tegenwoordige tijd geschreven wat maakt dat de tekst dichtbij de lezer, dichtbij mij, komt. 

Gebedsruimte

Heer God Vader in de hemel. Dankuwel dat ik op dit moment de tijd daadwerkelijk neem om hier met Uw woord open te zitten. Ik wil dichtbij u zijn. Help mij te concentreren en storingen in mijn hoofd niet toe te laten. Ik stel mij open voor uw boodschap. Amen

Woorden en hun associaties

De tekst staat vol met bijzondere niet alledaagse woorden en eentje die zeker nu op dit moment voor mij juist wel alledaags is: 

Zorgen maken. Dit gaat soms heel gemakkelijk, het kan je in de greep houden. Het heeft iets donkers over zicht en ontneemt zicht op andere dingen. Het maakt je zwaar en maakt je hongerig.

Waken. Waken heeft alertheid in zich. Het is opletten. Je bent er heel bewust mee bezig. Het is niet voor tussendoor. Ik moet ook denken aan ’zuinig zijn op. Je doet het liefdevol. Het heeft ook een kracht.

Beminnelijk. Dat is zo’n woord dat je niet mee alledaags gebruikt. Het is wat groots voor onze tijd. Het is heel waardevol en licht. Het sprankelt en roept blijdschap op. Liefdevol is een ander woord dat bij me opkomt.

Deugdzaam. Ook niet echt een woord dat je nog veel gebruikt vandaag de dag. Maar wel een heel mooi woord wat rust en vrede oproept. Het wekt vertrouwen, iets zonder dwang, een plek van goedheid en veiligheid.

Lof. Dat roept bij mij zang en liederen in me op. Een blijdschap die zich uit in woorden naar boven. Haast automatisch gaan mijn hoofd en handen omhoog. Voor mij betekent het een uiting van dankbaar opzien naar God die mij helpt.

Wat zeggen de associaties mij?

De woorden en hun associaties hebben een opbouw van onder naar boven in zich. Eerst is het donker en zwaar. Daarna ontstaat rust doordat iemand alert is op mij. De woorden die volgen hebben een nog hogere positie lijkt het wel en staan heel ver van het eerste af. Liefde en liefdevol en dankbaarheid ia dan de boventoon. Met als laatste zingen naar omhoog.

Zinnen en hun focus

  • Maak u geen zorgen, maar laat God in al uw smeken en bidden dankbaar weten wat uw wensen zijn.
  • En God zal met zijn vrede met Zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en gedachten in Christus Jezus.
  • Bedenk wat waar, zuiver, verheven rechtvaardig, beminnelijk en eervol is. 
  • Bedenk alles wat deugdzaam is en lof verdient. 

De focus op de zinnen is bij zorgen het woord ervoor niet. Zorgen maken hoeft niet wat God is er voor je, waar je alles kunt neerleggen.

Het gaat verder. God zal zelfs over je waken, op een manier die ons begrip te boven gaat. Hij waakt over je gedachten en over je hart.

Beminnelijk, deugdzaam en lof staan in een lange rij prachtige woorden waarbij zorgen in het niet valt. Beminnelijk en deugdzaam en lof steken met kop en schouders boven alles uit. Het is een opdracht waar we naar moeten streven. Het is groots maar niet onbereikbaar.

Vinger bij de boodschap

Wat zegt het over mij?

Het mooie wat nu tot me doordringt is dat zorgen die er kunnen zijn niet weggewuifd worden alsof het niks is. Er staat niet dat er geen zorgen zijn of dat zorgen geen waarde zouden hebben. Het alleen wel gezond voor me daar op de juiste manier mee om te gaan.

Wat zegt het over God?

God die wil waken over mij staat klaar voor mij. Door God kunnen mijn zorgen omgebogen worden naar wensen. Niets is teveel voor Hem. Wanneer ik mijn zorgen bij Hem neerleg en mijn wensen uit, ligt het daar ook veilig. Niet mijn zorgen zijn veilig, ik ben veilig. God waakt over mijn hart en gedachten.

Waar kan ik uit leven en wat kan ik doorgeven?

De wetenschap dat zorgen hebben geen schande is, is mij een mooi gegeven nu. Dat maakt dat ik serieus genomen wordt. De heerlijkheid dt ik het allemaal niet alleen hoef te klaren geeft me oneindig veel rust. Het is een basis van vertrouwen en zeker weten. Er wordt over mijn hart en gedachten gewaakt. En zoals ik al noemde in de associaties. Dat waken is liefdevol en heel bewust. Dat waken is een ’zuinig zijn op’, op mij in dit geval. God is liefdevol alert en zuinig op mij.

Het tweede stuk waarin de mooie en verheven woorden staan, staat er als een opdracht. Als een aansporing van ’doe dat maar’. Het zoeken naar beminnelijkheid, naar deugdzaamheid, naar lof zal de rust brengen die God ons zo gunt. Het zijn grootse woorden die passen bij God. Woorden die dichtbij Hem staan. Als we daar naar streven staan we dus ook dichtbij Hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *